Oppstart trening Søgne

Fra og med høsten 2021 starter vi opp et EasyBasketlag i Søgne. Laget vil trene på Rosseland skole.

Oppdatering: Pga stor pågang har vi nå venteliste. Ta kontakt med oss for å stå på denne. Vi regner med å få bedre treningstider fra høsten 2022, og vil da ha kapasitet til flere på trening.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.