Styret

Følgende personer er av årsmøtet valgt til styre i Søgne & Mandal Basketballklubb:

Gustav Steimler – Styreleder
Tim Markussen – Nestleder
Radek Stalsberg – Styremedlem
Tobias Tønnessen – Styremedlem

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.