Styret

Følgende personer er av årsmøtet valgt til styre i Søgne & Mandal Basketballklubb for 2023:

Styret i Søgne & Mandal Basketballklubb

Gustav Steimler Styreleder
Tim Kelly Nestleder
Radek Stalsberg Styremedlem
Stian Engedal Lunde Styremedlem
Eirik Arnesen Styremedlem
Aina Holla Steimler Styremedlem

Hovedsponsor

Våre sponsorer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Organisasjonsnavn Søgne & Mandal Basketballklubb
Org.nr.: 996 778 681
Adresse: Kleivstien 14, 4643 Søgne
Epost: gustav@sorcup.no