Styret

Følgende personer er av årsmøtet valgt til styre i Søgne & Mandal Basketballklubb:

Gustav Steimler – Styreleder
Tim Markussen – Nestleder
Radek Stalsberg – Styremedlem
Tobias Tønnessen – Styremedlem