Vellykket årsmøte

Søgne & Mandal Basketballklubb gjennomførte 21. mars sitt årsmøte. Her er høydepunktene fra møtet:

Det ble vedtatt:

  • … penger til nye kurver i Nye Mandalshallen. Dette er et prosjekt som er svært nyttig for klubben, og vi har nok egenkapital til å dekke store deler av kostnaden. Vi er derimot avhengige av å få med oss andre aktører til å bidra med noe av kostnaden, og prosjektet ble derfor vedtatt med det forbehold om at vi klarte å få dekket inn det budsjetterte beløpet på denne posten.
  • … at vi skal bidra med kr. 10.000 både mot lokalmiljøet til støtte i utvikling av gode saker som kommer lokalbefolkningen til gode. Det er ikke bestemt noe konkret prosjekt til dette.
  • … at vi skal bidra med kr. 10.000 til prosjektet Idrett Krysser Grenser, som blant annet driver med basketball i de fattige områdene i Brasil, Kambodsja, Bolivia og Ecuador.
  • … at treningskontingenten økes til kr. 300 per medlem per sesong. Medlemskontingenten holdes uendret på kr. 200.
  • … at lisens ikke lenger skal forhåndsbetales av klubb, men faktureres i forkant av sesong, og at det er spillers ansvar å betale den innen fristen.
  • … å bruke penger på fotograf for å booste sosiale medier gjennom året.
  • … å lage en aktivitetsdag/åpen hall rett over sommeren
  • … gjennomføring av en EasyBasket-turnering i neste sesong

Valg av styre

Følgende ble valgt til nytt styre

Leder
Gustav Steimler
Nestleder
Tim Kelly
Styremedlemmer
Stian Lunde
Jonatan Lid
Eirik Arnesen
Aina Steimler

Hovedsponsor

Våre sponsorer

Organisasjonsnavn Søgne & Mandal Basketballklubb
Org.nr.: 996 778 681
Adresse: Kleivstien 14, 4643 Søgne
Epost: gustav@sorcup.no