Bli medlem

Vi benytter oss av NIF sitt medlemssystem MinIdrett. Her betaler du medlemskontingent, og det er først når du er registrert i dette systemet at du er medlem av klubben.

Vi benytter oss av Spond som kommunikasjonskanal. Her legger vi inn kamper, treningstider, du har mulighet til å gi beskjed om du kommer eller ikke, og diverse praktisk informasjon. 

Dette er kun en kommunikasjonskanal, ikke et medlemssystem.

Hovedsponsor

Våre sponsorer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Organisasjonsnavn Søgne & Mandal Basketballklubb
Org.nr.: 996 778 681
Adresse: Kleivstien 14, 4643 Søgne
Epost: gustav@sorcup.no