Bli medlem

For å melde deg inn i klubben må du bruke denne lenken.

https://medlemskap.nif.no/24037

Du vil få mulighet til å betale medlemskontingent med en gang, så er det ute av verden. Medlemskontingenten er på kr. 100 pr. år.