Kontingent

Mange lurer på hva det koster å spille basket og hvorfor de får ulike fakturaer. Her kommer oversikten:

Det er 3 avgifter som betales for spillere over 13 år. For spillere under 13 år er det 2.

  • Medlemskontingent
  • Treningskontingent
  • Lisens

Medlemskontingent

Medlemskontingenten er på kr. 100 per kalenderår. Dette er en avgift bestemt av Norges Idrettsforbund, som er det offisielle beviset på at du er medlem i en klubb. Det antallet personer som har betalt medlemskontingent for det året man går ut av, er klubbens offisielle medlemstall. Det offisielle medlemstallet bestemmer hvor mye penger klubben får av ulike instanser. Så jo flere medlemmer, jo mer penger til klubben. Derfor er det viktig at denne betales.

Medlemskontingenten faktureres i begynnelsen av kalenderåret og gjelder fra kontingenten er betalt og til og med 31. desember.

Treningskontingent

Treningskontingenten er et beløp som spilleren betaler for å trene i klubben. Kontingenten dekker kostnader til baller, evt. halleie, kamper, sosiale arrangementer og andre utgifter klubben måtte ha i løpet av et år.

I inneværende sesong er kontingenten på 200 kr. per spiller under 20 år, eller 400 kr. per spiller over 20 år.

Treningskontingenten faktureres i begynnelsen av sesongen, altså september-oktober ca. Den gjelder for inneværende sesong. 

Lisens

Lisens er en kostnad som Norges Idrettsforbund krever inn for at du skal kunne spille kamper. Denne utgiften gjelder kun for spillere som har fylt 13 år. Dette dekker blant annet forsikring.

Slik vi har gjort det i klubben vår er at klubben har lagt ut for alle lisensene til spillerne, for at alle skal være spilleklare til første kamp. Dette fakturerer vi tilbake til spilleren i etterkant.

Viktig med lave kostnader

Vi har muligheten til å kreve lite i treningsavgift, fordi vi fokuserer på lave kostnader. Det er viktig for oss at ikke basketball blir en utgift for deltakerne, på lik linje med andre idretter, men at det koster lite slik at alle har muligheten til å delta. Vi har gjennomført en rekke inntektsbringende tiltak som sikrer vår økonomi, og sammen med sponsorer så gjør det at vi kan gjennomføre en sesong uten at det koster store summer.

En av disse tingene vi har gjennomført, er Grasrotandelen. Dette trenger vi ytterligere hjelp til, så dersom du kunne tenke deg å gi din andel til oss, så send SMS Grasrotandelen 996778681 til 2020.

Økonomi skal aldri være en barriere

Opplever du at du ikke har anledning til å betale en av fakturaene fra oss? Ta kontakt med oss. Det viktigste for oss er at spilleren er med på laget. Alt det andre ordner vi opp i.

Hovedsponsor

Våre sponsorer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Organisasjonsnavn Søgne & Mandal Basketballklubb
Org.nr.: 996 778 681
Adresse: Kleivstien 14, 4643 Søgne
Epost: gustav@sorcup.no