Kontingent

Når du har registrert deg som medlem av klubben (dette må gjøres hvert år for å holde medlemsoversikten vedlike) så vil du få tilsendt en faktura for kommende sesong. Denne vil bli sendt ut i november (vårt regnskapsår går fra 1.nov-31.okt).

Fakturaen vil bestå av to elementer;

– Treningskontigent
– Medlemskontigent.

På sist årsmøte ble det bestemt at medlemskontigenten skulle settes til kr. 200,- pr spiller. Treningskontigent settes til kr. 100,- for ungdomsspiller og 300,- for seniorspiller. Dette er fordi vi har noen utgifter forbundet med seniorene sin treningstid.

Fastsetting av kontigent gjøres på årsmøtet som avholdes i november.

Ungdomsspillere faktureres altså 300,- pr sesong, mens seniorspillerne faktureres 500,- pr sesong.

Treningskontigenten går til å dekke nødvendig utstyr som baller, drakter, dommerpenger og lignende, samt en reversibel drakt som hver spiller beholder til odel og eie.

Vi har muligheten til å kreve lite i treningsavgift, fordi vi fokuserer på lave kostnader. Det er viktig for oss at ikke basketball blir en utgift for deltakerne, på lik linje med andre idretter, men at det koster lite slik at alle har muligheten til å delta. Vi har gjennomført en rekke inntektsbringende tiltak som sikrer vår økonomi, og sammen med sponsorer så gjør det at vi kan gjennomføre en sesong nesten uten at det koster noen ting.

En av disse tingene vi har gjennomført, er Grasrotandelen. Dette trenger vi ytterligere hjelp til, så dersom du kunne tenke deg å gi din andel til oss, så send SMS Grasrotandelen 996778681 til 2020.