Covid-19-reglement

Smittervernsregler

Utskriftsvennlig versjon kan lastes ned herfra

Smittevernansvarlig:       Tim Kelly            
Sportslig ansvarlig:          Gustav Steimler

Smitteregler

 • Trener skal ha komplett liste med lagets spillere til hver trening, inneholdende navn og telefonnummer til alle som er tilstede.
 • Laget samles i gangen før trening, der det blir foretatt opprop, før man slippes inn i hallen. Ingen spillere kan komme inn i hallen uten å være på våre lister. Om man ikke er på vår medlemsliste så må navn og telefonnummer føres på.
 • Arrangør må ha en smittevernansvarlig. Dette er i utgangspunktet treneren for hvert lag. Trener har anledning til å delegere dette til en forelder.
 • For ordinære treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe.
 • Vanlige smittevernråd må følges. (vær hjemme hvis du er syk, vask hender og hold avstand)
 • Barn og unge under 20 år kan unntas fra avstandsanbefalingen der det er nødvendig for normal utførelse av treningen. Det anbefales da minst mulig miksing mellom de faste gruppene.
 • Rullestollaget, som består av spillere både over og under 20 år, vurderes som en alderskategori (over 20 år), og må overholde 1-meters-regelen på trening. Laget er ikke klarert for kamp inntil annet bestemmes av myndighetene.
 • Seniorlaget, som består av spillere over 20 år, må overholde 1-meters-regelen på trening. Laget er ikke klarert for kamp inntil annet bestemmes av myndighetene.
 • Hovedregelen er at foresatte ikke skal være med inn under treningen. I de tilfeller der trener fyller en funksjon, som for eksempel assistent, eller dersom en spiller er nervøs for å være alene, så tas det en skjønnsmessig vurdering på dette fra smittevernsansvarlig
 • Alle desinfiserer hendene når de kommer inn.
 • Deltakerne følges ut av instruktør etter treningen.
 • Treningen avsluttes 5 minutter før tiden, for å sikre god overgang mellom treningsgruppene.
 • Alle kontaktpunkter, som dørhåndtak, knapper osv, skal desinfiseres før og etter trening.
 • Utstyr skal vaskes før og etter trening.
 • Det anbefales å unngå bruk av offentlig transport til og fra trening. Dersom det benyttes så anbefales det bruk av ansiktsmaske. Alle medlemmer får utdelt hver sin ansiktsmaske fra klubben.
 • Man møter ferdig skiftet til hver trening. Det anbefales å unngå bruk av garderobene i så stor grad som mulig.

Hovedsponsor

Våre sponsorer

Organisasjonsnavn Søgne & Mandal Basketballklubb
Org.nr.: 996 778 681
Adresse: Kleivstien 14, 4643 Søgne
Epost: gustav@sorcup.no