Årsberetning

ÅRSMELDING 2013

Søgne Basketballklubb har vært gjennom en sesong som er preget av mange endringer. Mandal sine medlemmer har meldt overgang, da tilbudet der holdt på å falle sammen. Det samme gjorde tilbudet i Søgne, og grunnlaget for 1 klubb var større enn grunnlaget for 2. Spillerne har vært offisielt vært medlemmer av Søgne Basketballklubb. Det foreslås på årsmøtet en navneendring av nevnte klubb til Søgne & Mandal Basketballklubb.

Økonomisk har det gått godt. Vi har fått inn 2 nye sponsorer, Sparebanken Pluss og Kiwi Tangvall. Disse sørger for at vi kan ha et tilbud til våre deltakere som ikke må dekkes i sin helhet over treningskontigent og medlemskontigent.

Sportslig har vi konkurrert i seniorserien, divisjon 2M. Fjorårets sesong bød på 1 seier og resten tap. Laget er preget av mangel på en trener som kan ta ansvar på benken under kamper og treninger.

Rekrutteringsmessig så har det blitt opprettet et ungdomslag som har tilholdssted på Lunde skole. Det jobbes mot kommunen for å finne alternative treningssteder og tider.

Hovedsponsor

Våre sponsorer

Organisasjonsnavn Søgne & Mandal Basketballklubb
Org.nr.: 996 778 681
Adresse: Kleivstien 14, 4643 Søgne
Epost: gustav@sorcup.no