Redusert åpning for senior pluss rs

Etter gjenåpningsplanene som begynte på fredag forrige uke, har det blitt gitt åpning for at seniorlag og rullestollag kan trene, men med gitte betingelser.

 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand
 • Det er kun tillatt med deltakere fra samme kommune (Lindesnes kommune i dette tilfellet)
 • Lagleder eller trener skal føre deltakerliste for hver trening.
 • Sportslig ansvarlig i klubb skal ha tilgang til alle klubbens deltakerlister
 • Treningsgruppen skal være fast over tid.
 • Treningsgruppene skal i størst mulig grad være de samme, men spillere kan delta på tvers av grupper, lag og idretter.
 • Hver deltaker skal ha sin egen vannflaske.
 • Hver deltaker skal bruke rent treningstøy.
 • Spillere må opprettholde 1-metersregelen også under trening og i spillsituasjoner.
 • Kun personer tilknyttet treningsgruppen, skal være til stede under treningen.
 • Garderober og dusj kan benyttes, da gjelder 1-metersregelen. Overflater skal vaskes/desinfiseres etter hver gruppes bruk. Utstyret som brukes under treningen skal vaskes/desinfiseres etter bruk. Om mulig, bør offentlig transport unngås til og fra treningen.

Det er laget en DropBox-mappe med laglister på, som blir oppdatert hver uke. I denne filen må det krysses av for hvilke deltakere som har vært på trening. Spillere som ikke står på listen må føres opp nederst, med avkrysning for hvilket lag de tilhører, samt telefonnummer så vi kan få tak i de.

Spørsmål knyttet til smittevern og slike ting kan rettes til Tim Kelly (smittevernsansvarlig), på telefon 995 56 855, eller Gustav Steimler (styreleder), på telefon 97 97 94 04.