Foreldremøte

Vi ønsker å ha et møte med alle foreldrene så fort som mulig etter oppstart. Dette for å kunne gi dere god informasjon om klubben, og sesongen som er i vente.

Invitasjon vil komme på en av treningene.