Vellykket årsmøte

Årets årsmøte ble avholdt digitalt på Teams 10. mars.

Alle sakene ble vedtatt, og nåværende styre ble gjenvalgt for et nytt år.

Kontingenten ble vedtatt på samme nivå, med 100 kroner i medlemskontingent, som faktureres i disse dager, og henholdsvis 200 og 400 kroner i treningskontingent for senior, fakturert fra og med høsten.

Det ble også vedtatt et budsjett til Mandal Wheelchair Basket Cup, som betyr at vi forsøker oss på å arrangere en ny utgave av rullestolcupen vi lagde i 2019.

Sportslig plan for 2021-2023 ble vedtatt, med de endringer som verden har bydd på fra i fjor. I denne så ligger det en rekke tanker og planer om kursing av spillere og ledere, blant annet som dommere og instruktører.

I årsrapporten kunne man lese at klubben har gått fra å ha 23 offisielle medlemmer i 2019 til å ha 55 offisielle medlemmer i 2020, og at man derfor er “on point” med den sportslige planen.