Treningskontingent

Kontingenten for 2018-2019 er som følger:

  • Medlemskontingent kr 100,- (må betales av alle)
    • Det er kun medlemmer som har betalt medlemskontingent som regnes som offisielle medlemmer av en klubb. Det er derfor veldig viktig at denne blir betalt. Denne blir fakturert i begynnelsen av kalenderåret.
  • Treningsavgift ungdom kr. 200,-
    • Faktureres i begynnelsen av sesongen.
  • Treningsavgift voksne (over 20 år) kr. 400,-
    • Faktureres i begynnelsen av sesongen.
  • Søsken ungdom kr. 0,- (du betaler kun treningsavgift for ett barn. Alle må likevel betale medlemskontingent).

Treningskontingenten inkluderer ikke idrettsforsikring. Dette er fordi forsikring kun fås ved kjøp av spillerlisens til NBBF (Norges BasketBallForbund) som er obligatorisk ved seriespill. For U16 og senior må derfor alle spillere ha lisens. For U13 og yngre er spillere dekket av NIFs barneidrettsforsikringsordning. 

Når du er meldt inn i vårt system i MinIdrett, sendes det ut en faktura på oppgitt epostadresse. Se her hvordan du går frem om du er i tvil. Ta evt kontakt med oss om du behøver hjelp.