Treningskontingent

Våre kontingenter er som følger:

 • Medlemskontingent kr 100,- (må betales av alle)
  • Denne blir fakturert i begynnelsen av kalenderåret.
   • Det er kun medlemmer som har betalt medlemskontingent som regnes som offisielle medlemmer av en klubb. Det er derfor veldig viktig at denne blir betalt. Medlemskontingenten utløser en rekke støtteordninger som gjør at vi kan holde treningsavgiftene lave.
 • Treningsavgift ungdom kr. 200,-
  • Faktureres i begynnelsen av sesongen, altså i siste halvdel av kalenderåret.
 • Treningsavgift voksne (over 20 år) kr. 400,-
  • Faktureres i begynnelsen av sesongen, altså i siste halvdel av kalenderåret.
 • Familiemoderasjon kr. 50,-
  • Ved flere medlemmer i familien belastes hvert medlem med kr. 50,- i stedet for 100. Jo flere støttemedlemmer, jo flere midler utløses i støtteordninger.

Treningskontingenten inkluderer ikke idrettsforsikring. Dette er fordi forsikring kun fås ved kjøp av spillerlisens til NBBF (Norges BasketBallForbund) som er obligatorisk ved seriespill. For U16 og senior må alle spillere ha lisens. For U12 og yngre er spillere dekket av NIFs barneidrettsforsikringsordning. 

Når du er meldt inn i vårt system i MinIdrett, sendes det ut en faktura på oppgitt epostadresse. Se her hvordan du går frem om du er i tvil. Ta evt kontakt med oss om du behøver hjelp.