Status koronasituasjonen

Dagens pressekonferanse ga oss dessverre veldig lite. Det åpnes for turneringer innad i kommunen, men såvidt oss bekjent er vi eneste klubb i kommunen.

I tillegg åpnes det fortsatt ikke for senioraktivitet, hvilket vil si at senior og rullestol må avvente litt til før de kan gå i gang med trening.

Ny vurdering i midten av mars.

Inntil da – keep safe!