Oppstart sesong 2020-2021

Klokken bikker august, skolene er i gang igjen, og en ny sesong står for døren. Her kommer litt informasjon om hvordan basketballsesongen 2020-2021 vil se ut.

Treningsoppstart:
Vi ønsker å komme i gang med treningene så raskt som mulig, men vi er avhengige av å ha en plan for smittevern før vi gjør det. Senest utgangen av neste uke vil vi sette oss ned og se på dette, og etter det er vi klare for å sette i gang. Vi tar med andre ord sikte på oppstart i uke 36.

Lag:
Vi fortsetter med de lagene vi hadde i fjor, det er det vi har fått treningstid til. Det betyr U12, U15 (som i år blir U16, vel..?), Rullestol og senior. Det er ledig kapasitet for øvrige lag på U12 sine treninger, men da er vi avhengige av å få inn personer som kan fungere som instruktører/trenere.

Treningstider:
Vi beholder treningstidene fra i fjor.

Smittevern:
Norges Basketballforbund NBBF kommer om kort tid med en smittevernsguide, som vi må forholde oss til. Det er denne som blir tema på møtet vi skal ha før treningen. Ut i fra denne blir retningslinjer bestemt, som SKAL overholdes. Brudd på retningslinjene vil medføre reduksjon i treningstilbudet for det enkelte lag.

U12 samt U15/U16 kan trene og spille kamper som normalt. Vi jobber i regionen med å få etablert en serie for disse, slik at vi kan spille kamper på jevnlig basis.

Rullestol er en komplisert sak, på grunn av aldersreglene til regjeringen. Utgangspunktet er at spillere som er 19 år og yngre kan trene og spille kamper. Spillere som er 20 år og eldre må overholde 1-meters-regelen. Dette blir vanskelig å forholde seg til når noen er under og noen er over 20 år. Vi skal derfor lage en plan på dette for hele laget.

Seniorlaget kan trene sammen, forutsatt at det overholdes 1 meters avstand mellom spillere.

Kursing:
NBBF har lagt til grunn en rekke regelendringer og andre endringer. Blant annet innfører de digitale sekretariater, som innebærer at dagens papirskjema forsvinner. Det er en utfordring, for det betyr blant annet at vi må skaffe oss internett i hallen, pluss annet teknisk utstyr. I tillegg må vi ha opplæring på dette. Jeg som styreleder kommer derfor til å fremme en sak for styret, der jeg ber om at vi legger opp til obligatorisk kursing for alle spillere over U12-nivå, samt frivillig kursing av foreldre. Dette gjelder for følgende kurs:
– Sekretariat
– Dommer
– Trener/Instruktør.

Begrunnelsen for dommer- og trenerkurs er at det er en alvorlig manko på både trenere og dommere i Sør-Norge. Vi har et akutt behov for flere, og spesielt i vår egen klubb. Det er også en fordel for spillere å ta slike kurs, fordi de da er oppdatert på lover og regler, i tillegg til å få en bredere forståelse av basketballen.

Dette betyr IKKE at vi skal gi alle spillere hvert sitt lag å trene. Det betyr bare at vi (jeg) mener at det er viktig for klubbens utvikling, at vi har personer som har gjennomgått utdanningen. Kanskje tenner disse kursene en gnist hos noen.

Foreldremøter:
Vi legger opp til et foreldremøte kort tid etter oppstart. Her vil dere få presentert klubben, klubbens styre, nettside, planer, økonomi og ikke minst medlemshåndtering.

Hvis noen har spørsmål, så kan disse rettes til styreleder Gustav Steimler, enten på telefon 97979404 eller på epost gustav@sorcup.no.