Bli medlem

For å melde deg inn i klubben må du bruke denne lenken

Alle medlemmer skal være meldt inn i klubben før nyttår.

Dersom ditt barn er interessert i å prøve å spille basket i løpet av sesongen, så er det bare å møte opp på treningene. Gi gjerne beskjed til treneren ditt barns navn og ditt telefonnummer, så vi får lagt deg til i våre Spond-grupper. Du blir da kontaktet for innmelding etter en tid om du ikke har meldt inn barnet ditt.